Posts

Posts uit februari, 2019 weergeven

We gaan aangifte doen.

De societeit biedt slachtoffers van institutionele mishandeling bescherming, binnen onze 4 muren. DE SOCIETEIT is op zoek naar ervaringsdeskundigen en slachtoffers van institutionele mishandeling. Mishandeling dat plaats vond onder regie van een persoon binnen een instelling, die gerechtelijk uit mandaat van die instelling een jeugdbeschermingsmaatregel ten uitvoering brengt of bracht. De societeit is van mening dat het Openbaar ministerie en het strafhof onterecht geen aandacht besteedt aan mishandeling door profesionele instanties binnen jeugdbeschermingsmaatregelen. En kan deze onachtzaamheid en het bagatelliseren van deze feitelijke misdrijven, door het OM aantonen. Art 300 lid 4. Van het strafrecht geeft aan dat je iemand mishandelt als je opzettelijk en langdurig van iemand de gezondheid beperkt. Mishandeling is een misdrijf en kent een straf en een vervolging indien voldoende aangetoond. We willen aangiftes gaan doen van mishandeling door deze personen, werkende voor deze i

De societeit De Kamer van Sociale waarden zoekt donateurs.

De Kamer van Sociale waarden is de tegenhanger van de kamer van koophandel. Sociaal handelen is geen koophandel. Verbintenissen vergen geen financiƫle verbintenissen binnen het sociaal domein. Er is geen kwaliteitsnorm of productennpakket. We zijn de conccurent van de institutionele beroepsmatige sociale zorgverlener, duurzaam, onafhankelijk zolang ervaringsdekundigheid en participatie vanuit de sociƫteit mogelijk is. Maar we ontvangen geen WMO bijdrage, geen ondersteuning door PGB bijdragen en hebben voor alsnog door het ontbreken van resultaten geen recht op subsidie als vrijwilligersorganisatie. En we zijn geen organisatie maar een netwerk en een faciliteit die societeit heet met daarbinnen vrienden waarmee we verbintenissen onderhouden. Waar nodig gecoached door coaches aangewezen door de groep. Een coopererend netwerk dat bestaan uit verantwoord burgers met een vriendschapelijke relaties die bestaan uit verbintenissen. Passie, liefde, vriendelijkheid, waardering voor elkaars bij