Posts

Posts uit juni, 2021 weergeven

De Kamer van Sociale waarden maakt zich ernstig zorgen om de ontwikkelings bedreiging die de huidige maatregelen met zich mee brengen voor kinderen.

Afbeelding
1 oktober 2020 werd op het voortgezet onderwijs de mondkapjesplicht ingevoerd. Het ministerie van onderwijs bracht een advies uit naar de schoolbesturen waarna de medezeggenschapsraden van die scholen dat advies over namen en vol.trots deze maatregelen ook ging invoeren.  Zonder inspraak van ouders of leerlingen, werdt deze maatregel doorgevoerd en de vooringenomenheid dat het ondersteund bij de 1,5 meter maatregel. Of wel, het kind blijft attenderen dat het besmettelijk is en/of besmet kan worden.  Ook al is veilig thuis een organisatie die zich niet bezig houdt met een veilige leerplek, valt dit wel onder hun vakdisipline.  Veilig thuis heeft de voordeur als grens, maar mag die grens niet trekken als er spraken is van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van het kind. En dat doet die maatregel nu wel. Vandaar heeft de Kamer van Sociale waarden het innitiatief genomen om met de scholen en met veilig thuis in gesprek te gaan. In hoeverre de leerplek in te richten is,