Posts

Posts uit maart, 2021 weergeven

Kom en sluit je aan bij de Kamer van Sociale waarden.

Afbeelding
De Kamer van Sociale waarden is een groeiende informele vereniging van mensen, die de zorg over hun leven in eigen regie willen houden. Wij zijn ervaringsdeskundigen, voormalig zorgmedewerkers, ondernemers, en eigenlijk allerlei soorten mensen die, zich in de zorg voor elkaar willen verenigen en de eigen regie willen houden. Daarbij zoeken we dus niet alleen jij, die daar in een bijdrage in kan vervullen, door eigen krachten in te zetten. Ook zijn we geïnteresseerd in al je bestaande verbintenissen omtrent je  zorgvraag, levensgeluk en je ambities omtrent jezelf als individu. Vanuit daar kunnen wij samen kijken hoe wij jouw leven kunnen versterken en verbeteren. Als initiatiefnemer heeft Alexander een sociaal, krachtig en intelligent netwerk binnen de Kamer van Sociale waarden opgebouwd. Hiermee kan een ieder zich aansluiten en het netwerk versterken en werken aan herstel, jezelf versterken en te groeien als mens. Wij geloven dat in ieder mens een onschatbare waarde
Afbeelding
  wappiemap.nl  Core goals: An exchange folder, which is exchanged every 2 weeks. Deliver door to door. The content will consist of: Free folk media of the Netherlands and surrounding countries. - newspapers and magazines that you borrow for 2 weeks and then offer them at the same time as you received them. - flyers, stickers, pamphlets, and posters that you can keep, but also leave in the folder. You can add media yourself, which will be offered by wappiemap.nl to the affiliated newspapers and magazines. The wappiemap is shared 5 times, the latter can keep the folder. Not the bag. Distribution:  By an organization of volunteers that distributes throughout the Netherlands and receives a fee to cover expenses. And with this to support this volunteer organization, to professionalize itself. or A professional organization now that distributes this exchange folder in the Netherlands. or a combination of both.  Expectations Expected subscribers after 1 year = 7000 Expected subscribers after

Het moment om te gaan participeren is NU!

Afbeelding
Ik denk dat dit de tijd er voor is. We onze vrijheid zelf dienen in te richten. Binnen een aantal maanden is het over met de Euro. We zullen gaan merken dat er eerst een mega inflatie ontstaat. Waarbij mensen uiteindelijk de Euro zelfs demonstratief zullen verbranden. En bank tegoeden niet beschikbaar. Het niks meer waard is.  Daarmee vallen alle supply chains uitéén en komen we met voedseloverschotten en voedsel tekorten te zitten. We moeten ons daarbinnen beschermen.  Profiteren van wat het systeem nog geeft, en dat eerlijk onder de mensen verdelen. Werken weer op gang brengen en een beloningssysteem er aan hangen, die rekening houdt met alle mensen in onze wereld. Beginnende bij ons zelf binnen onze omgeving. We hebben de technologie, we hebben de kennis. En we hebben te investeren in verbintenissen. Normen en waarden voor ons zelf en onze omgeving op te stellen en naar die normen en waarden te leven. Samen. Binnen participerende groepen, die gezamenlijk behoorlijk bestuur voeren ov
Afbeelding
  wappiemap.nl  Kerndoelen : Een ruilmap, die 2 wekelijks geruild wordt. Deur aan deur bezorgt. De inhoud zal bestaan uit: Vrije volksmedia in Nederland en omliggende landen. - kranten en tijdschriften die je 2 weken leent en vervolgens op het zelfde tijdstip aanbied als dat je deze ontvangt.  - flyers, stickers, pamfletten en posters die je mag behouden, maar ook in de map kunt laten zitten. Je kunt zelf media toevoegen, die door wappiemap.nl aan de aangesloten kranten en tijdschriften aangeboden zal worden. De wappiemap wordt 5 keer gedeeld, de laatste mag de map houden. Niet de tas. Distributie en verdeling.  Door een organisatie van vrijwilligers die in heel Nederland verspreidt en daarvoor een vergoeding krijgen om onkosten te kunnen dekken. En hiermee deze vrijwilligers organisatie te steunen, zich te professionaliseren. of Een professionele organisatie nu die in Nederland deze ruil map verspreidt. of een combinatie van beide.   Verwachtingen Verwachte abonnees na 1 jaar = 7000 V