Posts

Posts uit januari, 2019 weergeven

9 februari Inloopdag Jeugdbeschermingsmaatregel.

Afbeelding
Een jeugdbeschermingsmaatregel is een ingrijpende maatregel. En doet een kind altijd schade aan. Schade door het scheiden van de verzorgende ouder of ouders van het kind. Eigenwaarden van het kind worden ondermeind (waardering en erkenning vanuit bestaande verbintenissen worden verbroken). Eigen Veiligheid is dan het mechanisme wat de boventoon krijgt en cognitieve ontwikkeling stopt. Kinderen krijgen symptomen van PTSS.  Goede pleegzorg en goed contact met de ouders is daarbij niet alleen essentieel maar ook de hulpvraag op dat moment vanuit ouders voor het kind. Jeugdzorg kijkt weg. Pleegouders zijn in die situatie mede geselecteerd in hun bereidheid om met ouders samen te werken. Echter komt het structureel voor dat pleegouders hierin niet meegaan. Hun argument is daarin dat zij meerdere pleegkinderen bezitten. En dat er jalousie kan ontstaan tussen kinderen in pleegzorg die geen omgang hebben met ouders en kinderen die dat wel hebben. Vandaar er geen samenwerkin

De societeit neemt zorgen van binnen de gemeenschap Eygelshoven op zich.

Eygelshoven, tot 1980 een zelfstandige gemeente en vanaf dat moment onderdeel van de gemeente Kerkrade.  Eygelshoven heeft als eerste in Nederland een Sociëteit die zich tot doel heeft gesteld, eigenaarschap te nemen in de zorg voor elkaar. De sociëteit Eygelshoven Sociaal, met zijn faciliteit de kamer van Sociale waarde is gevestigd aan de Laurastraat 87. Iedereen in Eygelshoven en iedereen met behoefte naar eigenaarschap over een zorgverbintenis is uitgenodigd en welkom om in en vanuit de sociëteit deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de societeit. Wij, woonachtig in de sociëteit organiseren activiteiten gezamelijk met aangesloten participanten , met het doel tot zorg verbintenissen te komen en deze verbintenissen te sterken zodat zij inzichtelijk en vrijwillig duurzaam blijven.  We garanderen voor alle deelnemens een professioneel en inzichtelijk sociaal sterk netwerk waarbij tevens profesionals betrokken kunnen worden indien het aan eigen krac

Een ontmoetingsplek op facebook

Ben je inwoner van Eygelshoven of omgeving. Of heb je sociale verbintenissen met een inwoner van Eygelshoven of omgeving. Kom dan naar deze besloten groep waar alle toekomstige participanten met elkaar óók via Facebook in contact kunnen komen. De Sociëteit de Kamer van Sociale waarden, vanwaaruit activiteiten voor inwoners en zijn verzorgers plaats vinden. Zoekt naar participanten, mensen met ervaringen die van waarde kunnen zijn in het herstel van anderen, mensen met sociale krachten die om waardering en erkenning vragen. En wensen deel te nemen en activiteiten mede te organiseren ,met het doel sociale verbintenissen met elkaar aan te gaan en te onderhouden. Zodat we bij de societeit aangesloten Sociale netwerken inzichtelijk en operationeel in te zetten zijn voor alle inwonenden van Eygelshoven en hun verzorgers. Indien dit binnen een Sociale verbintenis plaats vindt en de societeit daarbij als ontmoetingspunt kan faciliteren. Delen wordt zeer gewaardeerd. We willen iedereen bereike